Als u aan de kerstdagen denkt, denkt u waarschijnlijk aan gezelligheid. Vergeet echter niet om ook te denken aan alle gevaren die achter al deze gezelligheid schuil gaan. Brandgevaren om precies te zijn. Ieder jaar vatten honderden kerstbomen vlam, met alle trieste gevolgen van dien. Met de tips in dit artikel komt u de kerstdagen zo veilig mogelijk door.

Installeer rookmelders (ook zinvol buiten de kerstdagen!)

Voor alle zekerheid is het sowieso aan te raden om rookmelders te installeren. Brand kan zich razendsnel ontwikkelen en een rookmelder vergroot de kans aanzienlijk dat u zichzelf en uw gezinsleden in geval van brand tijdig in veiligheid kunt brengen. In sommige gevallen levert de installatie van een rookmelder u bovendien een korting op uw verzekeringspremie op.

Kerstboom: kunstboom of echte boom?

Zet u met de kerstdagen een kerstboom in huis? Een veilige kerstboom is een kunstboom die van een moeilijk brandbare kunststof is gemaakt (let op certificaat of aanwijzingen op de verpakking). Een echte kerstboom is zeer brandgevaarlijk. Impregneren kan de brandveiligheid verhogen, maar er is momenteel slechts één impregneermiddel bekend waarvan de effectiviteit – na toetsing door TNO – afdoende is aangetoond, en dan ook nog alleen op een kerstboom van het type Blauwspar of Nordmann. Dit middel wordt verkocht onder de merknaam X-mas safe (gebruik van dit middel dient middels een certificaat aangetoond te worden).

Kiest u voor een echte kerstboom, ga dan voor een boom met kluit en plaats deze in een stevige kuip. Houd de aarde waarin de boom geplant is goed vochtig, zodat de boom minder snel uitdroogt. Zet de kerstboom niet te dicht bij gordijnen of andere gemakkelijk brandbare materialen. Kerstbomen zijn niet toegestaan in vluchtgangen, vluchtwegen, vluchtroutes en trappenhuizen. Plaats kerstbomen niet nabij in- en uitgangen van verblijfsruimten, maar zorg dat de kerstboom zo in de ruimte is geplaatst dat men niet langs de boom hoeft te vluchten in geval van brand.

Veilig plaatsen van een kerstboom

Clusters van meerdere kerstbomen vormen een groot veiligheidsrisico en worden dan ook ten zeerste afgeraden. Wilt u toch meerdere bomen plaatsen, plaats de bomen dan op een afstand minimaal 1,5x de boomhoogte van de volgende boom. Zorg dat de boom niet gemakkelijk kan omvallen (hierdoor kunnen vluchtwegen worden versperd). Wilt u er zeker van zijn dat de boom niet om kan vallen, draai dan een schroefoog in het plafond boven de boom en maak de boom hier d.m.v. ijzerdraad aan vast.

Elektrische verlichting in plaats van kaarsjes in uw kerstboom

Gebruik nooit echte kaarsjes in de boom. Eén moment van onoplettendheid kan uw boom doen veranderen in een fakkel die uw hele huis in korte tijd in lichterlaaie zet. Gebruik daarom alleen elektrische verlichting die is voorzien van het KEMA-keur. Controleer de bedrading van de elektrische kerstboomverlichting op beschadigingen. Probeer de installatie eerst uit door de lampjes vóór het ophangen korte tijd te laten branden. Gebruik een gaaf en goed passend verlengsnoer, en leg dat zodanig neer dat niemand er over kan struikelen. Rol haspels helemaal af. Doe de verlichting uit als er niemand meer in de ruimte is. Haal de stekker uit het stopcontact; als u alleen een lampje losdraait, blijft risico op brand bestaan.

Dennengroen

Liever kersttakken dan een kerstboom? Dan ligt het voor de hand om dennengroen te gebruiken. Let op: dennengroen is een zeer brandgevaarlijk materiaal, zeker als het droog is. Daarom adviseren wij om dit materiaal niet of slechts in zeer beperkte mate te gebruiken. Cluster kersttakken in klusters van maximaal 0,5 m2, hang deze nooit aan plafonds en zorg bij meerdere clusters altijd voor een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter.

Eenvoudige brandproef

Twijfelt u of materiaal brandvertragend is? Met een eenvoudige proef kunt u dit zelf testen. Daarbij gaat u als volgt te werk:

  • U neemt een monster (5 x 25 cm) van het materiaal
  • U gaat naar buiten en houdt een uiteinde van het monster gedurende minimaal 5 seconden in een vlam, zoals bijvoorbeeld van een aansteker of lucifer (houd het monsterstuk vast met een metalen tang of iets dergelijks)
  • Wanneer het proefstuk vlam heeft gevat of nadat 5 seconden zijn verstreken, neemt u de ontstekingsbron weg

Het materiaal kan worden gezien als brandveilig wanneer aan alle van de onderstaande drie voorwaarden is voldaan:

 

  • Tijdens de verhitting zijn geen druppels vrijgekomen (al of niet brandend of druipend)
  • Tijdens de verhitting zijn geen roetvlokken vrijgekomen

 

Het materiaal heeft geen vlam gevat of de vlammen zijn gedoofd onmiddellijk nadat de aansteker of lucifer is weggenomen